Избор на изпълнител на СМР „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО”

Възложител: Община Мирково
Преписка:  00602-2015-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО”

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО” Дейностите, предвидение за изпълнение по предмета на настоящата поръчка ще бъдат извършени на територията на село Смолско, община Мирково, съгласно изготвените и одобрени проект и техническа спецификация.
Краен срок: Срок за получаване на оферти или заявления за участие 07.05.2015 г. Час: 16:00
Документи:

Решение

Обявление

Документация за участие -  изтегли

Образци - изтегли

Работен проект - изтегли

Разяснение №1 24.04.2015 - изтегли

Разяснение №2 30.04.2015 - изтегли

Комисия

Протокол №1 - 01.06.2015

Покана за отваряне на ценови оферти 07.07.2015 

Протокол №2 - 04.08.2015

Протокол №3 - 04.08.2015

Реяение 74 -04.08.2015

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.