Последни новини

Покана публично обсъждане бюджет 2021

Покана публично обсъждане бюджет 2021 и свързаните с бюджета документи.

Виж.

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционното предложение - 10.12.2020

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционното предложение за „Изменение на инвестиционно предложение за добив и първична преработка на медно-порфирни и златосъдържащи руди от находище „Елаците”,Софийска област до 2031г.” с възложител „Елаците-мед АД” с. Мирково.,общ.Мирково,обл. Софийска

Прочети !

Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение - 08.12.2020

Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение: „Изграждане на въздушен електропровод 20 kV АС 3х50 mm2 за външно електрозахранване на кариера за добив на доломити от находище „Миал”община Мирково, Софийска област” с възложител „Елаците-мед АД” с. Мирково.

Прочети!

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.