Последни новини

Съобщение до заинетересованите лица и общественост за инвестиционно предложение

Съобщение до заинетересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за Изграждане на силозно стопанство за съхраняване на фуражи към животновъдна ферма на ЗП Борис Йотин находящ се в ПИ с идентификатор 48324.197.9 по КККР на с. Мирково.

Прочети.

 

Обработка тревни площи срещу кърлежи и бълхи

Обработка тревни площи срещу кърлежи и бълхи на територията на община Мирково

Съобщение Мирково

Съобщение кметства

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково

На 27.08.2020 г. /четвъртък/ от 16:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна ще се проведе 11-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.