Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 25.04.2023

На 25.04.2023 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 43-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Община Мирково обявява обществено обсъждане, във връзка с изготвен Горскостопански план за горите, собственост на общината.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Мирково обявява обществено обсъждане, във връзка с изготвен Горскостопански план за горите, собственост на общината.

На основание чл.89, ал.3, чл. 90, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 18 от 2015 г., за инвентаризация в горските територии, Ви уведомяваме, че на интернет страницата на Община Мирково – wwwmirkovo.bg e публикуван Горскостопанскиs план за горите, собственост на общината.

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с материалите в ОЗ „Гора“, в сградата на община Мирково, всеки работен ден от 08.00 до17.00 ч..

Срока за подаване на писмени становища и предложения е 20.04.2023 г. до 17.00ч.

Общественото обсъждане ще се проведе на 21.04.2023 г. в зала № 1, 1 -ви етаж, от 10.00 ч. в сградата на общината.

Грскостопански план

 

Съобщение за обществено обсъждане във връзка с изграждане на фотоволтаична електроцентрала

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Мирково обявява обществено обсъждане във връзка с инвестиционно намерение на „СОФИЯ СОЛ“ ЕООД, ЕИК 207183524 за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Инвестиционното намерение засяга имоти в землището на с. Мирково, както следва:

  1. Имот с идентификатор 48324.151.17 по КККР на с. Мирково, с площ 211.922 дка.;
  2. Имот с идентификатор 48324.68.41 по КККР на с. Мирково, с площ 142.971 дка.;
  3. Имот с идентификатор 48324.66.38 по КККР на с. Мирково, с площ 42.185 дка.;
  4. Имот с идентификатор 48324.68.65 по КККР на с. Мирково, площ 20.835 дка.

Общественото обсъждане ще бъде проведено на 29.03.2023 г. (сряда) от 10:00 часа в Конферентна зала № 2, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация – Мирково.

 

Общинска администрация - Мирково

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 30.03.2023

На 30.03.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 42-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.