Последни новини

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционното предложение - 10.12.2020

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционното предложение за „Изменение на инвестиционно предложение за добив и първична преработка на медно-порфирни и златосъдържащи руди от находище „Елаците”,Софийска област до 2031г.” с възложител „Елаците-мед АД” с. Мирково.,общ.Мирково,обл. Софийска

Прочети !

Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение - 08.12.2020

Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение: „Изграждане на въздушен електропровод 20 kV АС 3х50 mm2 за външно електрозахранване на кариера за добив на доломити от находище „Миал”община Мирково, Софийска област” с възложител „Елаците-мед АД” с. Мирково.

Прочети!

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 26.11.2020 г.

На 26.11.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 14-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.